Everyone-inc helpt leiders en ondernemers een stap voorwaarts te zetten. Hoe groot die stap is, dat bepaal jij. Je mag van ons verwachten dat we je daarin uitdagen en soms een andere bril geven om door te kijken. We gaan sowieso altijd voor een aanpak die past bij jouw situatie. Maatwerk dus. Hoe we dat doen? Laat je inspireren door de volgende mogelijkheden.

Van inzicht tot aanpak

Vanuit onze ervaring weten we dat veel van wat er speelt in organisaties een diepere oorzaak heeft. We noemen dat de onderstroom. En die is niet altijd direct zichtbaar. Vergelijk het met een ijsberg. Dat wat je boven water ziet, is slechts het topje. Hetgeen onder water zit, doet altijd mee.
Met jouw vraag als uitgangspunt, stappen we dan ook jullie organisatie in. Jullie leefwereld. Voor één of meerdere dagen. We praten met, we interviewen, we observeren. Altijd in goed overleg. We kijken door de lens, zoals een fotograaf. Noteren wat we zien. En stellen vragen. Daarin zijn we net een spons. En wat in die spons zit, dat geven we ook aan je terug. We ordenen wat we gezien en gehoord hebben. Bestuderen de harde feiten. Verrijken data waar mogelijk, met de bril van de buitenstaander. Geven ook patronen aan. Altijd gekoppeld aan je vraag. Breder als nodig is. En komen met een aanpak voor het vervolg. Zodat jij de volgende stap kunt zetten. Alleen of desgewenst samen met ons.

Aan de slag met veranderen

Veranderen kan niet in je uppie. Dat doe je met elkaar. Een mooi voorbeeld hiervan is als je met een aantal roeiers en een stuurman/vrouw bij elkaar in zo’n smalle boot zit. Je hebt iedereen in het team nodig. Het is een samenspel van kracht, finesse, aanwijzingen en beweging. Ieder vanuit zijn of haar plek in de boot. Pas dan krijg je een gestroomlijnd geheel en ‘vliegt’ die boot over het water. Zonder stuur zal de boot geen richting hebben. Zonder samenspel in het team geen vooruitgang. Doen, leren, bijsturen, successen vieren.
Welke richting je ook op wilt met je organisatie, je hebt altijd een verhaallijn nodig. Waarom ga je veranderen? Waar wil je naartoe? We kunnen je ondersteunen met het vaststellen van die verhaallijn tot en met het vormgeven van de benodigde interventies en praktische tools. Daarnaast kunnen we de rol van programma manager op ons nemen of juist als facilitator aanwezig zijn bij interventies waarvoor je zelf niet de capaciteit of de deskundigheid hebt. We zijn voorstander van een aanpak die er voor zorgt dat je tijdens het veranderen alert blijft op de ‘onderstroom’. Dus op dat wat er gezegd wordt. Juist en vooral op die plekken die niet ‘formeel’ zijn. Noem het organisatieluisteraar. Ook die rol kunnen we op ons nemen.

Een extra paar handen

Soms kom je menskracht te kort. Bijvoorbeeld door ziekte, door vertrek van een collega of simpelweg doordat er extra capaciteit nodig is.
We kunnen tijdelijk inspringen. Het extra paar handen zijn. Om écht werk te gaan maken van het nieuwe beleid of dat conflict op te lossen wat al zo lang speelt. Op de winkel passen doen we ook, hoewel we altijd onze verbeterbril opzetten. Waar schuurt het, waar zit verlangen, wat kan er verbeteren. Dat is wat je aanvullend van ons kunt verwachten.

Als sidekick

Sidekick, een persoon die de vaste kameraad of begeleider is van iemand anders. Iemand die het spel snapt, maar wel een andere bril meebrengt.
Soms heb je een maatje nodig. Iemand die met je meedenkt of je een spiegel voorhoudt. Als sidekick bieden we een veilige omgeving. Zodat gezegd kan worden wat er gezegd moet worden. Er oplossingsrichtingen op tafel komen. De volgende stap gezet kan worden.
De mogelijkheid bestaat ook om dit als een ‘open inloop’ te organiseren voor alle medewerkers binnen je organisatie. Duwtjes naar gedragsverandering.

Schrijven en podcasts

Klare wijn schenken
Het is vaak goed om zaken helder op papier te zetten. Of online natuurlijk. We schrijven zowel voor onszelf als ter inspiratie van anderen. Uiteraard schrijven we ook op maat voor jou. De ene keer een interview, de andere keer een serie blogs, een achtergrondartikel, een formeel document of we hosten podcasts ter ondersteuning van een transitie.

Objectief – we baseren ons op feiten en combineren daarbij de harde feiten met diepgaande inzichten
No nonsense – we gaan voor krachtige praktische interventies zonder ingewikkelde modellen en theorieën
Evolutie – we beginnen klein, leren al doende wat werkt én gaan met die ervaringen verder bouwen
&
Inclusiefwe gebruiken de wijsheid van iedereen